Moduuli 2: Hankintojen suunnittelu ja valmistelu, hankinta-asiakirjojen julkisuus